Himna DV Radost
Main menu
Super User

Super User

Kontakt podaci

ZA SVA PITANJA I STRUČNU POMOĆ MOŽETE SE OBRATITI ČLANOVIMA STRUČNOG TIMA I ADMINISTRATIVNOM OSOBLJU

ČLANOVI STRUČNOG TIMA I RADNO VRIJEME ( TEL: 01/6281-095 )

RAVNATELJ: JADRANKA STOJKOVIĆ
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
8,00-16,00

PEDAGOG: MARIJA SVOBODA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
8,00-15,00

PSIHOLOG: SILVIJA KATOVČIĆ
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
8,00-15,00

DEFEKTOLOG: MARIJA PRESEČKI ZMAJLOVIĆ
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
8,00-15,00

LOGOPED:

VIŠA MED.SESTRA: MIRJANA ŠIMANOVIĆ
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
7,00-14,00

VIŠA MED.SESTRA: IVANA VNUČEC (Zamjena Jelena Dujaković)
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
08,00-15,00


OD PONEDJELJKA DO ČETVRTKA JEDNA OD STRUČNIH SURADNICA RADI OD 12,00 – 19,00 SATI

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I RADNO VRIJEME (TEL: 01/6281-241)

TAJNIK: ZORICA MATAUŠIĆ
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
8,00-16,00

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: LJILJANA BOROŠIĆ PINTUR
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
8,00-16,00

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI RADNIK: VESNA SAMARIN
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
8,00-16,00

RAČUNOVODSTVENI RADNIK: FILIP FABIJANIĆ
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
8,00-16,00

Više...

Upravno vijeće

Zaključci sa 1. sjednice upravnog vijeća (29.09.2015)
Poziv na 1. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća (02.11.2015.) 
Poziv na 2. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća (26.11.2015.) 
Poziv na 3. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća (28.12.2015.) 
Poziv na 4. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća (10.2.2016.) 
Poziv na 5. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća (5.4.2016.)
Poziv na 6. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća (18.4.2016.)
Poziv na 7. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća (23.6.2016.)
Poziv na 8. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća (29.8.2016.)
Poziv na 9. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 1. sjednice Upravnog vijeća (28.9.2016.)
Poziv na 1. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća (19.10.2016.)
Poziv na 2. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća (19.12.2016.)
Poziv na 3. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća (3.1.2017.)
Poziv na 4. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća (13.2.2017.)
Poziv na 5. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća (7.3.2017.)
Poziv na 6. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća (4.4.2017.)
Poziv na 7. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća (18.4.2017.)
Poziv na 8. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća (29.6.2017.)
Poziv na 9. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 1. sjednice Upravnog vijeća (28.9.2017.)
Poziv na 1. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća (25.10.2017.)
Poziv na 2. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća (20.12.2017.)
Poziv na 3. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća (30.1.2018.)
Poziv na 4. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća (15.2.2018.)
Poziv na 5. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća (20.2.2018.)
Poziv na 6. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća (27.3.2018.)
Poziv na 7. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća (23.4.2018.)
Poziv na 8. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća (10.5.2018.)
Poziv na 9. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 10. sjednice Upravnog vijeća (28.5.2018.)
Poziv na 10. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 11. sjednice Upravnog vijeća (13.6.2018.)
Poziv na 11. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 12. sjednice Upravnog vijeća (28.8.2018.)
Poziv na 12. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 13. sjednice Upravnog vijeća (27.9.2018.)
Poziv na 13. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 14. sjednice Upravnog vijeća (21.11.2018.)
Poziv na 14. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 15. sjednice Upravnog vijeća (20.12.2018.)
Poziv na 15. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 16. sjednice Upravnog vijeća (29.1.2019.)
Poziv na 16. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 17. sjednice Upravnog vijeća (21.2.2019.)
Poziv na 17. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 18. sjednice Upravnog vijeća (11.4.2019.)
Poziv na 18. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 19. sjednice Upravnog vijeća (19.4.2019.)
Poziv na 19. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 20. sjednice Upravnog vijeća (18.6.2019.)
Poziv na 20. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 21. sjednice Upravnog vijeća (29.8.2019.)
Poziv na 21. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 22. sjednice Upravnog vijeća (26.9.2019.)
Poziv na 22. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 23. sjednice Upravnog vijeća (23.10.2019.)
Poziv na 23. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 24. sjednice Upravnog vijeća (28.11.2019.)
Poziv na 24. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 25. sjednice Upravnog vijeća (19.12.2019.)
Poziv na 25. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 26. sjednice Upravnog vijeća (30.1.2020.)
Poziv na 26. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća (23.3.2020.)
Poziv na 27. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 28. sjednice Upravnog vijeća (26.5.2020.)
Poziv na 28. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 29. sjednice Upravnog vijeća (17.6.2020.)
Poziv na 29. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 30. sjednice Upravnog vijeća (15.7.2020.)
Poziv na 30. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 31. sjednice Upravnog vijeća (17.7.2020.)
Poziv na 31. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 32. sjednice Upravnog vijeća (28.8.2020.)
Poziv na 32. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 33. sjednice Upravnog vijeća (30.9.2020.)
Poziv na 33. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 34. sjednice Upravnog vijeća (12.11.2020.)
Poziv na 34. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 35. sjednice Upravnog vijeća (3.12.2020.)
Poziv na 35. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 36. sjednice Upravnog vijeća (15.12.2020.)
Poziv na 36. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 37. sjednice Upravnog vijeća (28.1.2021.)
Poziv na 37. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 38. sjednice Upravnog vijeća (25.3.2021.)
Poziv na 38. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 39. sjednice Upravnog vijeća (20.4.2021.)
Poziv na 39. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 40. sjednice Upravnog vijeća (31.5.2021.)
Poziv na 40. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 41. sjednice Upravnog vijeća (16.6.2021.)
Poziv na 41. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 42. sjednice Upravnog vijeća (30.6.2021.)
Poziv na 42. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 43. sjednice Upravnog vijeća (30.8.2021.)
Poziv na 43. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 44. sjednice Upravnog vijeća (7.9.2021.)
Poziv na 44. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 45. sjednice Upravnog vijeća (23.9.2021.)
Poziv na 45. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 1. sjednice Upravnog vijeća (28.9.2021.)
Poziv na 1. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća (13.10.2021.)
Poziv na 2. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća (5.11.2021.)
Poziv na 3. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća (15.12.2021.)
Poziv na 4. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća (27.1.2022.)
Poziv na 5. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća (8.4.2022.)
Poziv na 6. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća (20.4.2022.)
Poziv na 7. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća (28.6.2022.)
Poziv na 8. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća (14.7.2022.)
Poziv na 9. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 10. sjednice Upravnog vijeća (30.8.2022.)
Poziv na 10. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 11. sjednice Upravnog vijeća (29.9.2022.)
Poziv na 11. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 12. sjednice Upravnog vijeća (24.11.2022.)
Poziv na 12. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 13. sjednice Upravnog vijeća (21.12.2022.)
Poziv na 13. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 14. sjednice Upravnog vijeća (30.1.2023.)
Poziv na 14. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 15. sjednice Upravnog vijeća (12.4.2023.)
Poziv na 15. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 16. sjednice Upravnog vijeća (24.4.2023.)
Poziv na 16. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 17. sjednice Upravnog vijeća (19.6.2023.)
Poziv na 17. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 18. sjednice Upravnog vijeća (7.7.2023.)
Poziv na 18. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 20. sjednice Upravnog vijeća (21.9.2023.)
Poziv na 20. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 21. sjednice Upravnog vijeća (28.9.2023.)
Poziv na 21. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 22. sjednice Upravnog vijeća (4.10.2023.)
Poziv na 22. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 23. sjednice Upravnog vijeća (11.10.2023.)
Poziv na 23. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 24. sjednice Upravnog vijeća (10.11.2023.)
Poziv na 24. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 25. sjednice Upravnog vijeća (13.12.2023.)
Poziv na 25. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 26. sjednice Upravnog vijeća (11.1.2024.)
Poziv na 26. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća (11.1.2024.)
Poziv na 27. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 28. sjednice Upravnog vijeća (27.3.2024.)
Poziv na 28. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 29. sjednice Upravnog vijeća (22.4.2024.)
Poziv na 29. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 30. sjednice Upravnog vijeća (14.5.2024.)
Poziv na 30. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 31. sjednice Upravnog vijeća (19.6.2024.)
Poziv na 31. sjednicu upravnog vijeća

 

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922