Himna DV Radost
Main menu

Dani kruha

Dragi roditelji,

Ranijih smo godina uz Vašu svesrdnu pomoć obilježavali „Dane kruha- Dane zahvalnosti za plodove zemlje“, što je djeci, kao i svima nama, činilo radost i veselje. Kako ove godine zbog situacije u kojoj se nalazimo nismo na isti način mogli obilježiti ove dane, pobrinuli smo se da s djecom i dalje nastavimo njegovati ovu lijepu tradiciju uz pomoć naših djelatnika u kuhinji. Slastice koje će djeca danas blagovati pripremljene su i odaslane djeci s puno ljubavi i radosti.

Obavijest o novim oblicima komunikacije

Poštovani roditelji,

S ciljem unapređenja cjelokupnog poslovanja vrtića, a koje se odnosi na komunikaciju s roditeljima korisnicima naših usluga uz dosadašnje načine komunikacije uvodimo nove oblike komunikaciju putem e-maila.

Predviđena komunikacija obuhvaća dva područja:

 Jedno se odnosi na komunikaciju odgojitelja s roditeljima u svrhu razmjene važnih informacija o djeci te diseminaciju drugih obavijesti.

 Drugo se odnosi na komunikaciju administrativno-računovodstvene službe s roditeljima, a odnosi se na dostavu uplatnica za korištene usluge te dostavu izvadaka otvorenih stavki kao i dostavu druge računovodstvene i ostale dokumentacije koja može proizaći iz prava i obveza utvrđenih sklopljenim Ugovorom o ostvarivanju programa i aktima Dječjeg vrtića.

Zbog navedenog ovih je dana u tijeku prikupljanje vaših e-mail adresa. Vjerujemo da će komunikacija e-mailom pridonijeti bržoj i još kvalitetnijoj međusobnoj komunikaciji osobito u okolnostima u kojima trenutačno svi živimo i poslujemo.

Jadranka Stojković, ravnateljica

Obavijest o prestanku mjere samoizolacije

Poštovani roditelji,
u suradnji s epidemiologom, Hrvatskog Zavoda za Javno Zdravstvo ispostava Jastrebarsko, obavještavamo vas da se odgojna skupina kojoj je izrečena mjera samoizolacije u vrtić može vratiti u utorak, 22.9.2020. godine.
Molimo vas da pri povratku dostavite liječničku ispričnicu koju će vam dati odabrani liječnik.
Veselimo se vašem povratku.

Obavijest roditeljima

Poštovani roditelji,

Nastavno na priopćenje Stožera civilne zaštite Grada Jastrebarsko (ovdježelimo Vas obavijestiti da smo vezano za navedenu situaciju promptno odreagirali i poduzeli sve potrebne korake.
Vrtić dalje nastavlja s redovnim radom.
Zahvaljujemo svima na suradnji i pozivamo sve da i dalje ostanemo smireni te da se ponašamo odgovorno i u skladu s propisanim higijensko-epidemiološkim mjerama.

Jadranka Stojković, ravnateljica

Krećemo u novu pedagošku godinu

Poštovani roditelji,

U ponedjeljak, 31. kolovoza 2020. godine započinju s radom svi naši objekti.
Službeni početak nove pedagoške 2020./2021. godine je u utorak, 01. rujna kada počinje i dolazak naših novih polaznika vrtića.
S obzirom na trajanje epidemije COVID-19, rad ustanove organiziran je u skladu s Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 te Preporukama Stožera civilne zaštite grada Jastrebarsko na temelju kojih je donesen Provedbeni plan rada Dječjeg vrtića Radost. U prilogu se nalaze navedeni dokumenti te raspored odgojnih skupina po objektima i vrlo je VAŽNO prvenstveno se upoznati s Uputama za roditelje.

Molimo Vas da se u interesu zdravlja i sigurnosti djece kao i svih nas odraslih pridržavamo Uputa te da se ponašamo maksimalno odgovorno kako bismo rizik zaraze smanjili na minimum.


Prilozi:
1. Upute za roditelje
2. Raspored odgojnih skupina po objektima
3. Upute HZJZ i MZO od 24.08.2020. godine
4. Preporuka Stožera civilne zaštite od 26.08.2020. godine
5. Provedbeni plan od 01.09.2020. godineJadranka Stojković, ravnateljica

Pojašnjenje za roditelje o plaćanju usluga vrtića

Poštovani roditelji,

Ovih dana imamo upite roditelja o visini participacije roditelja u cijeni vrtića.

Podsjećamo Vas da je 20. svibnja na web stranici Vrtića objavljena Odluka o sudjelovanju roditelja –korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-Cov-2 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog dana 18. svibnja 2020. godine.

Sukladno novim uputama HZJZ-a od 25.svibnja 2020. godine kojima se omogućuje uključivanje sve djece u Vrtić od 1. lipnja 2020. godine navedena Odluka prestaje se primjenjivati te dolazi do ponovne primjene Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko od 28. studenog 2017.godine.

U prilogu pogledajte navedene Odluke.

Obavijest roditeljima vezana za duži izostanak djece

Poštovani roditelji!
Temeljemčlanka 18. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97.) ministar zdravstva uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi:
PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE, HIGIJENE I PRAVILNE PREHRANE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA
I.
Ovim programom utvrđuju se mjere zdravstvene zaštite, mjere higijene i mjere pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima.
II.
Mjere zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima provode se u skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite, a obuhvaćaju:
– cijepljenje protiv zaraznih bolesti
– sistematski zdravstveni pregled djeteta prije upisa u dječji vrtić
zdravstveni pregled djeteta nakon izostanka iz dječjeg vrtića zbog bolesti, odnosno drugog razloga zbog kojeg je izostanak djeteta trajao dulje od 60 dana
– protuepidemijske mjere u slučaju zarazne bolesti
– zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece u svezi sa stjecanjem pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja, posebno s obzirom na prevenciju najznačajnijih zdravstvenih problema
– zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenih u dječjem vrtiću kao i roditelja, skrbnika, odnosno posvojitelja djece.
Mjere zdravstvene zaštite iz stavka 1. ove točke provode se sukladno godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića za pedagošku godinu.
Stoga Vas molimo da ukoliko Vaše dijete iz vrtića izostane dulje od 60 dana, pri povratku priložite „POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA U DJEČJI VRTIĆ“, bez koje odgojitelj neće moći primiti Vaše dijete u odgojnu skupinu.

Zdravstveni voditelj,
Martina Budinšćak

Verzije potrebnog dokumenta možete pronaći u prilogu.

Obavijest roditeljima o rezultatima upisa

Sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Radost Rješenje o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021. objavljeno je dana 26.06.2020. u 12:00 sati, na oglasnim pločama u svim objektima. 
Iznimno, zbog higijensko-epidemiološke situacije vezane uz epidemiju virusom COVID-19, možete ga pogledati i u prilogu.

Obavijest roditeljima o novim preporukama HZJZ-a

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 05.06.2020. godine donio Izmjene i dopune te dodatne preporuke za dječje vrtiće i škole vezano za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 koje možete u cijelosti pogledati u prilogu na kraju obavijesti.

Sukladno donesenim preporukama Vrtić donosi nove upute za roditelje koje se primjenjuju od 10.06.2020. godine:

 Roditelj odnosno osoba koja dovodi i odvodi dijete iz vrtića može ulaziti u garderobni prostor vrtića uz zadržavanje distance od 1,5 m u odnosno na druge osobe i djecu.
 Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta/djece koriste se ranije definirani ulazi u vrtić.
 Ulazi u vrtić biti će otključani do 8:30 sati i od 15:00 sati.
 Ukoliko se u vrtić dovodi dvoje ili više djece, svako dijete potrebno je uvesti kroz ulaz kvarta u kojem boravi njegova odgojna skupina.

 Prolaz između kvartova nije moguć.

 Dijete i roditelj prilikom ulaska u vrtić (kvart) dezinficiraju cipele prolaskom kroz dezbarijeru, a na ulazu roditelj dezinficira ruke.

 Dijete dovodi/odvodi jedna punoljetna osoba.

 Preporuča se da roditelj ili osoba u pratnji djeteta u ustanovi nosi masku kada god je to moguće.

 Dolazak djece u vrtić je do 8,30.

 Rezervnu odjeću moguće je donositi svakodnevno ili prema potrebi.

 Bočice s poklopcima i dude u kutijici trebaju biti obilježene te se svakodnevno odnose kući na dezinfekciju.

 Donošenje igračaka, dekica, gaza, jastučića i sl. te hrane od kuće nije dozvoljeno (osim djeci koja zbog zdravstvenih potreba zahtijevaju posebnu prehranu).

 

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922