Himna DV Radost
Main menu

Proslavili smo tjedan zdravlja u vrtiću

Od 06.-09. travnja 2021. u svim odgojnim skupinama proslavili smo Tjedan zdravlja u vrtiću u sklopu projekta „Živjeti zdravo u vrtiću“. Svaki dan bio je obilježen jednom glavnom temom kroz razne aktivnosti provedene s djecom.

06.04. 2021.- „Uskočimo u utorak“
07.04. 2021.-„Proslavimo SUPER zdravu srijedu i Svjetski dan zdravlja“
08.04.2021.-„Čuvajmo čistu vodu u četvrtak“
09.04.2021.-„Probdijmo Pospani petak“

Tjedan zdravlja u vrtiću pokrenut je kako bi zajedno sa djecom i obiteljima osvijestili važnost brige o zdravlju i naučili nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Djeca su se sa velikim zanimanjem uključivala u razne zanimljive aktivnosti.

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Autizam, odnosno poremećaj iz spektra autizma, je neurorazvojni poremećaj kojeg primarno karakteriziraju teškoće u socijalnoj komunikaciji tj. interakciji i ograničeni, ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti.

Ovaj poremećaj istovremeno zahvaća i prožima veći broj razvojnih područja, može na različite načine i u različitoj mjeri utjecati na svako razvojno područje, što rezultira velikom raznolikošću. Zato govorimo o spektru. Simptomi mogu biti prisutni već u ranom razvojnom periodu, ponekad postaju očiti kada socijalni zahtjevi nadmaše djetetove trenutne sposobnosti, a ponekad su prikriveni naučenim strategijama. Ove smetnje se ne mogu objasniti nekim intelektualnim razvojnim poremećajem ili općim razvojnim zaostajanjem.

Poremećaj iz spektra autizma prema međunarodnoj udruzi Autism Europe zahvaća jedno od stotinu djece, a prema istraživanja američkog Centra za kontrolu bolesti i prevenciju prevalencija je 1 naprema 68. Pojavljuje se 4-5 puta češće kod dječaka nego kod djevojčica. Neki od alarma su ako dijete u dobi od 18-24 mjeseca starosti ne uspostavlja kontakt očima kad ga netko pozove ili mu se obrati, ne maše „pa-pa“, ne izvršava jednostavne verbalne naloge „daj, dođi, sjedni“ i sl., ne govori riječi sa značenjem ili u svrhu komunikacije, ne pokazuje kažiprstom prema predmetima koje želi, ne gleda u smjeru u kojem mu druga osoba pokazuje kažiprstom, ne pokazuje na upit dijelove tijela na sebi,…

U svrhu praćenja cjelovitog razvoja djece, ranog uočavanja odstupanja, upućivanja na dijagnostičku obradu i rane intervencije, u Dječjem vrtiću Radost unatrag 10 godina u suradnji s roditeljima provodimo tzv. probir M-CHAT upitnikom za roditelje djece starosti do 3 godine.

Probir uobičajeno provodimo tijekom mjeseca travnja koji je prema odluci UN-a posvećen svjesnosti o autizmu. 2. travnja obilježava se Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Ove pedagoške godine ćemo ovim probirom u suradnji s roditeljima uobuhvatiti 18 odgojnih skupina, odnosno 170 djece.

M-CHAT upitnik za roditelje nije dijagnostički instrument, već samo relevantan pokazatelj kako neke karakteristike ponašanja i funkcioniranja djeteta mogu upućivati na odstupanje u razvoju, odnosno atipičnosti razvoja koje iziskuju daljnje pojačano praćenje razvoja. Iznimno je važno da roditelji što iskrenije odgovore na postavljena pitanja za dobrobit vlastitog djeteta.

Ukoliko stručna suradnica edukacijski rehabilitator prilikom obrade upitnika zapazi značajan broj odgovora, odnosno karakteristika ponašanja i funkcioniranja kod pojedinog djeteta, provodi promatranje djeteta u odgojnoj skupini u različitim aktivnostima. Ako uoči atipičnosti koje mogu upućivati na poremećaj iz spektra autizma, tada kontaktira roditelje pojedinog djeteta i tijekom individualnog razgovora opisuje zapažanja, savjetuje roditelje i dogovara daljnje edukacijsko-rehabilitacijske postupke.


Simboli koji se koriste u svrhu širenja svijesti, senzibiliziranja javnosti i promicanja prava djece i osoba s poremećajem iz spektra autizma su slagalica, znak beskonačnosti u svim bojama te plavi baloni. Znak beskonačnosti u svim bojama ukazuje na neurorazličitost osoba kod kojih je prisutan poremećaj iz spektra autizma, a baloni plave boje na prevalenciju poremećaja veću u muškoj populaciji. Osim provođenjem probira u suradnji s roditeljima, simbolično ćemo u petak 2. travnja Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježiti isticanjem plavih balona.

Stručna suradnica edukacijski rehabilitator

Marija Presečki Zmajlović, mag.rehab.educ.

Ja sam maleni ekolog

Svojim svakodnevnim radom i nizom aktivnosti, doprinosimo zaštiti okoliša i podizanju ekološke svijesti kod djece i ostalih sudionika odgojno obrazovnog procesa.
Odgojna skupina Medeki raznim aktivnostima nastoji razvijati ekološku svijest o važnosti očuvanja vode (učenjem, istraživanjem, stjecanjem novih navika, znanja i spoznaja o vodi).
Razgovarajući s djecom o vodi ( Gdje se sva nalazi voda?, Za što se sve može upotrebljavati voda?, Kakvih sve voda ima u prirodi?) odgojiteljice su ustanovile postojeća znanja kod djece i stvorila nova.
Izjave djece:
- Voda može biti prljava i čista.
- Može biti hladna i topla.
- Voda je tekućina bez boje, mirisa i okusa.
- Voda može biti zaleđena.
- Vode ima u oceanima i morima.
- I u rijeci i potoku ima vode.
- Vode ima u pipi i cijevima.
- Štedimo vodu kad zatvaramo pipu.

Odgojna skupina Ribice također nastoji poticati razvoj ekološke svijesti kod djece osmišljavanjem različitih aktivnosti
(npr. Promatranjem agregatnog stanja – para, eksperiment pliva-tone, pomoću slikovnog materijala o vodama itd.).

Odgojna skupina Bubamare naglasak stavlja na provođenju aktivnosti s ciljem stjecanja znanja djece o važnosti razvrstavanja otpada. Osmišljene su različite aktivnosti vezane uz zbrinjavanje otpada: memory otpad, društveno – manipulativna igra „Razvrstaj otpad“, životno – praktična aktivnost razvrstavanja otpada u sobi dnevnog boravka i u kupaoni u odgovarajuće spremnike, odlaganje kora od voća u vrtićki komposter,

Važnu ulogu u našim odg. skupinama ima i Eko patrola koju čini dvoje djece čiji je zadatak praćenje i briga o pravilnom selektiranju otpada, čistoći i urednosti sobe dnevnog boravka, kvarta, njegovanje bilja, potrošnja vode, urednost vanjskog prostora…).
Što radi eko patrola?:
- Eko patrola je da možemo gledati u kupaoni da li su djeca u žuti spremnik bacila samo čaše a ne papire
- Eko patrola je kada lijepo pospemimo papuče ili cipele
- U eko patroli su nam potrebni znakovi, crveni, žuti i zeleni

Odgojne skupine našeg vrtića (Ribice, Medeki i Bubamare) sudjelovale su i u kratkom Eko kvizu na temu „ Što znamo o vodi?“ (Medeki i Ribice) i „ Što znam o otpadu?“ (Bubamare). Djeca su pokazala veliku informiranost i znanje vezano za navedene teme, dobro su se zabavila i kao nagradu za sudjelovanje dobili medalje.

Zajednički cilj nam je razvijanje ekološke svijesti kod djece i odraslih te ćemo i dalje nastaviti sa eko aktivnostima poticati djecu da postanu ljubitelji i čuvari prirode.

Odgojiteljice:
Ana Budinšćak i Ivana Petrić
Željka Držanić i Natalija Škiljan
Martina Borković i Tijana Rajaković

Obilježen Svjetski dan osoba s Down sindromom

Dječji vrtić Radost provodi i promiče inkluzivni model ranog i predškolskog odgoja koji podrazumijeva jednak pristup kvalitetnom odgoju i obrazovanju za svu djecu, odnosno individualizirani pristup usmjeren na dijete, njegove sposobnosti, interese i potrebe.
Upravo je poštivanje različitosti preduvijet realizacije inkluzije u odgoju i obrazovanju, ali i inkluzije u širem smislu riječi, uključenosti u život šire zajednice i društva.
U ponedjeljak 22. ožujka u odgojnoj skupini Brodići prigodnim aktivnostima za djecu popraćen je Svjetski dan osoba s Down sindromom koji se od 2006. godine obilježava 21.3.
Datum 21.3. odabran je jer označava genetsku jedinstvenost Down sindroma, odnosno dodatan 3. kromosom na 21. paru kromosoma.
Aktivnosti za djecu smo pripremili uz podršku stručne surednice edukacijske rehabilitatorice Marije.
Danas smo čitali smo slikovnicu "Moja prijateljica ima Down sindrom" autorice Jennifer Moore-Mallinos koja djecu na njima blizak način upoznaje s činjenicom kako djeca kojoj je dijagnosticiran Down sindrom imaju mogućnosti i sposobnosti postati aktivnim sudionicima među svojim vršnjacima i društvu.
Gledali smo naše različite čarape koje smo obukli danas kako bi simbolički pokazali kako prihvaćamo i poštujemo naše individualne razlike, a potom smo odigrali igru "Pronađi iste čarape u sobi" kako bi pokazali da se na Svjetski dan osoba s Down sindromom različite čarape ne nose slučajno zato jer ih netko ne može upariti i pronaći iste.
S obzirom na iskazan interes djece, likovne aktivnosti na temu šarenih čarapica slijede i sutra.

Odgojiteljice Ljiljana i Mateja

Roditelji i djelatnici vrtića u zajedničkoj akciji

Roditelji i djelatnici vrtića prikupljali su od 15.03.-17.03.2021. godine prehrambene proizvode i higijenske potrepštine za obitelji na područjima stradalim u potresu. Akciju prikupljanja podržali su Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko i Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarsko. Prikupljeno je Gradskom društvu Crvenog križa Sisak dostavljeno vozilima Vatrogasnog društva Desinec i Jastrebarsko u četvrtak, 18.03.2021. godine.

Zahvaljujemo svima koji su pomogli u realizaciji ove akcije, osobito roditeljima djece Dječjeg vrtića Radost!

 

Naš vrtić je siguran!

U studenom, 2020. godine održano je individualno stručno usavršavanje za odgojno-obrazovne djelatnike u sklopu internog stručnog aktiva „Upravljanje rizicima kod aktualnih i potencijalnih zdravstvenih problema djeteta - „Prva pomoć, upomoć“.  Polaznici aktiva su odgojitelji odgojnih skupina Pandice, Leptirići, Vjeverice, Srčeka, Gljivice, Balončići, Mačkice, Žirafice, Krijesnice, Bubamare, Elmeri, Iskrice, Oblačići, Medeki, Ribice, Šapice i Smokvice, a moderatorice više medicinske sestre Mirjana Šimanović i Martina Budinšćak. U odgojnim skupinama  uspješno su realizirane aktivnosti  iz priručnika „Odgoj za humanost od malih nogu“ (Hrvatski Crveni križ), „Živjeti zdravo u vrtiću“ (HZJZ) te aktivnosti vezane za sigurnost djece u vrijeme potresa, u periodu od studenog 2020. godine do veljače 2021. godine.  Sve aktivnosti koje su realizirane u odgojnim skupinama prezentirane su putem PowerPoint prezentacija koje su ujedno bile motivacija za sudjelovanje i uključivanje na platformu Hrvatskog Crvenog križapod nazivom „Sigurnija djeca“. Zahvaljujući promišljanju i angažmanu odgojitelja i djece, a pod vodstvom moderatorica i podrške ravnateljice,  naš je vrtić dobio status „Naš vrtić je siguran“.

GDCK u vrtiću

Djeca odgojne skupine Srčeka su u petak, 05. ožujka 2021., zajedno sa odgajateljicom ugostila ravnateljicu, djelatnike i volontere Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko koji su tom prilikom donirali 3000 komada kirurških dječjih maski. Djeca su na kratkoj radionici koja se odvijala na vrtićkom dvorištu naučila kako se pravilno maska stavlja, skida i odlaže te čemu maske zapravo služe.

Maske će biti podijeljene svoj djeci koja pohađaju naš vrtić. Ovom prilikom važno je istaknuti da nošenje maski za djecu mlađu od 2 godine nije preporučeno, stoga roditelji mlađe djeca njihove maske mogu pokloniti svojoj starijoj djeci, djeci prijatelja i slično. Također, podsjećamo da nošenje maski tijekom boravka u vrtiću djeci nije dozvoljeno, pa vas molimo da ih djeca koriste prilikom van vrtićkih aktivnosti.

Maškare u dječjem vrtiću!

Smijeh, glazba i veselje orio se posebno ovih dana u našem vrtiću povodom maskenbala.
Djeca su s odgojiteljima izrađivala maske i kostime od neoblikovanog materijala kako bi obilježili taj veseli i zabavan dan. Prošetali smo gradom i pokazali svoje maske:prinčeve i princeze („“Ribice), neobične kraljeviće i čarobne cvjetiće („Medeki“), dugu veselih boja („Elmeri“), bubamare („Bubamare“), krijesnice („Krijesnice“), vesele i neobične šešire („Iskrice“) kao i vesele emotikone („Oblačići“).

Odgojiteljice Novog kvarta!

Krijesnice/Fireflies i digitalna kompetencija

Prateći interese djece, tijekom studenog i prosinca 2020. godine, u odgojnoj skupini Krijesnice (Fireflies) razvijao se projekt ''Do you have a pet? Yes, I do!'' (Kućni ljubimci).
U cjelokupnom provođenju projekta djeca ove odgojne skupine aktivno sudjeluju pri kreiranju kurikuluma te otkrivanju novih pristupao temama koje se nalaze u središtu njihovog interesa. Djeca i mi odgojitelji, tragamo i za novim načinima suradnje i aktivnim uključivanjem roditelja u život naše odgojne skupine.
Djeca su došla na ideju da (želja za stjecanjem novih spoznaja) o kućnim ljubimcima i traganju za odgovorima na mnoga pitanja, potražimo na način da posjetimo veterinarsku stanicu i trgovinu opremom za kućne ljubimce. Zbog ograničenja, koje donosi život za trajanja pandemije koronavirusa, ideja o virtualnom načinu provođenja tih aktivnosti javila se spontano. U cijelom procesu pomoć i potporu pružili su nam roditelji g. Štetner i g. Habulin s kojima su se djeca putem online aplikacije povezala i dobila priliku „zaviriti“ u novo okruženje. Tako smo u Veterinarskoj stanici Jastrebarsko razgovarali s doktoricom veterine i dobili odgovore na pitanja: „Kako se brinu o bolesnim životinjama?“, „Kako na bočicu hrane janje?“ i mnoga druga. Kroz ovu virtualnu pustolovinu vodio nas je g.Štetner. Kroz nekoliko dana g. Habulin nas je odveo na put do Varaždina i do trgovine opremom za kućne ljubimce gdje su djeca dobila priliku upoznati bezdlakog psa Jamu i kraljevskog pitona po imenu Ajo. Otkrili smo: „Čime se kućni ljubimci hrane?“, „Gdje spavaju?“, „Koje sve vrste životinja mogu biti kućni ljubimci?“ i još mnogo toga.
Naša skupina i ove je pedagoške godine aktivni sudionik projekta „Say hello to the World“ (Pozdrav svijetu), koji omogućuje djeci da stupe u kontakt s djecom iz raznih zemalja diljem svijeta. Putujući kroz projekt istovremeno bolje upoznajemo i sami sebe, ali i svoje uže i šire društveno okruženje. Naši partneri su djeca iz škole „Baloži“ iz Rige, u Latviji. Kako bi Krijesnice na što zanimljiviji i interaktivniji način upoznale Latviju ponovno se okrećemo aktivnom uključivanju roditelja u život naše odgojne skupine. U našu skupinu virtualno dolazi g. Vinšćak, koji nas je putem online aplikacije i powerpoint prezentacije o svom posjetu Latviji, upoznao s prirodnim ljepotama, raznim znamenitostima i obilježjima, npr: latvijskom državnom himnom (koja ih je oduševila), „Zašto latvijsku zastavu oslikavaju crvena i bijela boja?“, s pričom „Bremenski svirači“, otkrili smo „Tko su Tri brata?“, „Kako izgleda zastava Latvije, a kako Republike Hrvatske?“ te kako nastaju palačinke od krumpira. Naučili smo pozdrav na latvijskom jeziku, a to je „Sveiki“. Baš smo si ponosni!
Ovim putem se posebno zahvaljujemo roditeljima koji su nas vodili kroz virtualno putovanje, ali i drugim roditeljima djece koja polaze odgojnu skupinu Krijesnice (Fireflies), na prekrasnoj i kreativnoj suradnji te kontinuiranoj podršci (pri obogaćivanju materijalnog konteksta naše odgojne skupine, idejama, sugestijama i svoj ostaloj potpori).


Odgojiteljice: Melita Vidaković i Tea Vinšćak

Obavijest za roditelje PO Sveta Jana

Poštovani roditelji,

pregledom zgrade Područne škole Sveta Jana u sklopu koje je i naše vrtićko odjeljenje, od strane statičara utvrđeno je da ista privremeno neuporabljiva. Naime, potrebno je izvršiti dodatne preglede kojima će biti utvrđeno detaljno stanje te sukladno tome i radove koji su potrebni za sanaciju oštećenih dijelova. Stoga, do okončanja radova i potvrde sigurnosti objekta, vrtićki mališani će boraviti u centralnom objektu u Jaski.

Ravnateljica, Jadranka Stojković

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922