Himna DV Radost
Main menu

Poziv zainteresiranima za rad pomoćnika u odgojnim skupinama

U dječjem vrtiću Radost inkluzija djece s težim ili višestrukim teškoćama, prema preporuci vanjske ustanove, nalaza vještačenja stupnja i vrste teškoće te mišljenja stručnog tima vrtića, provodi se uz podršku i nadzor pomoćnika uključenih u rad odgojnih skupina.
Osiguravanje podrške pomoćnika predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama djece kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu.
Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu podršku i pomoć djetetu u aktivnostima komunikacije, motoričke aktivnosti, kretanja, konzumacije hrane, obavljanju higijenskih potreba te svakodnevnim aktivnostima tijekom boravka u dječjem vrtiću. Svaki pomoćnik radi prema izrađenom programu rada koji je utvrđen na temelju funkcionalnih sposobnosti i potreba pojedinog djeteta, prema uputama odgojitelja i članova stručnog tima, tijekom 4 sata dnevno.
Djeca s teškoćama kojoj nastojimo osigurati podršku pomoćnika su djeca s teškoćama u motoričkom funkcioniranju, djeca s teškoćama u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji koje su povezane s poremećajem iz spektra autizma, djeca s teškoćama u intelektualnom funkcioniranju, djeca s teškoćama koje proizlaze iz oštećenja vida, djeca s teškoćama koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost ili sigurnost druge djece, gluha, nagluha i gluhoslijepa djeca te djeca kojoj je potreban dodatan nadzor radi zdravstvenih teškoća i neuroloških oštećenja kao što je npr. epilepsija.
Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima pomoćnik mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
- završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,
- ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji djetetu kojem se pruža podrška,
- ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.
Sredstva za isplatu plaće/naknade za rad pomoćnika osiguravaju se iz proračuna osnivača, a ovisno o potrebama dječjeg vrtića sklapa se ugovor o djelu ili ugovor o obavljanju studentskog posla.

Ukoliko ste senzibilizirani za rad s djecom i zainteresirani za ovakav način rada, molimo da nam se što prije javite na 01 6281 095 kako bi dogovorili termin razgovora.

Svjetski dan roditelja

Povodom Svjetskog dana roditelja, 1.6.2021. godine, u našem je vrtiću održana izložba na otvorenom. Ispred svakog ulaza u objekt/kvart, djeca su s odgojiteljima postavila plakate s dječjim mislima, likovnim radovima na papiru i platnu, pokazala što su istraživala-otkrila-naučila, koliko su bili kreativni i koliko su se trudili. Pri odlasku iz vrtića, djeca su ponosno vodila roditelje, djede i bake, da pogledaju postavljenu izložbu.

p.s. Jeste li znali?
Ujedinjeni narodi su 2012. godine 1. Lipanj proglasili Svjetskim danom roditelja kao podsjetnik na vrijednosti i važnost obitelji. Obilježavanjem ovog dana odaje se priznanje onima koji se nesebično, vlastitim primjerom svakodnevno trude ulagati u razvoj i zaštitu najmlađih članova društva.

 

Završne svečanosti budućih školaraca

Ove pedagoške godine naše završne svečanosti u odgojnim skupinama djece koja odlaze u školu organizirane su u skladu s higijensko-epidemiološkim mjerama.

Kako?
* svaka je odgojna skupina kreirala „Mali program završne svečanosti“ za sebe i održala u svojoj sobi dnevnog boravka

* počastili smo se tortom koju su nam pripremile tete kuharice i striček kuhar
* naši prijatelji u vrtiću koji još ne idu u školu također su se proveselili i počastili tortom
* bilo je lijepo, zabavno i svečano!
* mali dio našeg velikog tuluma pogledajte u galeriji (ispod ovog teksta)

Kada i tko?
* 26.5.2021.: Kockice, program predškole u Radosti 2
* 27.5.2021.: Točkice, program predškole u Radosti 2
* 27.5.2021.: Krijesnice (cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika) u Radosti 1
* 27.5.2021.: Elmeri(alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji MarieMontessori) u Radosti 1
* 28.5.2021.: Žirafice(Gorica Svetojanska)
* 28.5.2021.: Gljivice, Srčeka, Smokvice, Balončići(Radost 2)
* 28.5.2021.: Leptirići (Gornji Desinec)
* U lipnju će završnu svečanost održati i Mačkice (Cvetković)


Dragi naši budući školarci, sretno!!!

Popuštanje mjera u vrtiću

Poštovani.

sukladno popuštanju mjera na županijskoj i nacionalnoj razini popuštaju se mjere i u našoj Ustanovi.

Od 07.06.2021. roditeljima, skrbnicima te osobama koje su navedene na punomoći za dovođenje i odvođenje djeteta dozvoljen je ulaz u objekte.

Molimo Vas da se prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića držite uputa koje su navedene u dokumentu u privitku.

Lijep pozdrav!

Uprava vrtića

Obavijest roditeljima o rezultatima upisa

Sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Radost Rješenje o upisu djece za pedagošku godinu 2021./2022. objavljeno je dana 28.05.2021. u 12:00 sati, na oglasnim pločama u svim objektima.
Iznimno, zbog higijensko-epidemiološke situacije vezane uz epidemiju virusom COVID-19, možete ga pogledati i u prilogu.

13. Dječja sportska olimpijada


U tjednu od 17.5.-21.5.2021. godine u našem su vrtiću održani, u skladu s higijensko-epidemiološkim mjerama zbog pandemije COVID-19, 13. Dječja sportska olimpijada i Projektni dan.
Svaka odgojna skupina kreirala je aktivnosti u skladu s dobi i vremenskim uvjetima.

 

Žirafice, Gorica Svetojanska:

„S velikim nestrpljenjem i uzbuđenjem dočekali smo početak natjecanja.
Proveli smo 3 različite aktivnosti: poligon, vješanje maramica i dodavanje lopte.
Navijanje je bilo prisutno tokom cijele olimpijade.
Za brzinu, upornost, spretnost, veselje i sportski duh svima su dodijeljene zlatne medalje.
A.F. "Navijajte za mene cijeli dan, dečki."
R.R. "Ovo mi je najbolji dan.". “

Odgojiteljice: Zvonimira Pintur i Valentina Božić

 

Srčeka, Radost 2:
„SVI SMO POBJEDNICI
Uzbuđenje, nestrpljivost, radoznalost, natjecateljski duh ... Sve se to odvijalo u
petak u odgojnoj skupini Srčeka.
Nakon što smo se cijeli tjedan pripremali za Dječju olimpijadu izradom
medalja, olimpijske zastave te saznali puno toga novog i zanimljivog o
olimpijskim sportovima, u petak smo se i sami okušali u igrama.
Natjecateljskog duha nije nedostajalo, a osmijesi na dječjim licima, radost,
sreća, međusobno pomaganje su ono najvrijednije što je donio taj dan.“

Odgojiteljice: Snježana Janković i Ivana Puškar

Dobili smo poklone...

Danas je GDCK Jastrebarsko doniralo našem vrtiću pet torbi prve pomoći, po jednu za svaki naš objekt. Sastavni dio torbe je sanitetski materijal i podsjetnik za pružanje prve pomoći.
Čemu torba i njen sadržaj služi djeci će prezentirati odgojitelji u 17 odgojnih skupina koje ove pedagoške godine sudjeluju u individualnom usavršavanju „Prva pomoć upomoć“, u sklopu dnevnih aktivnosti. Nakon toga bit će u pripremi za hitne i izvanredne situacije.
Donacija je realizirana U sklopu projekta Erasmus+ Sigurnije škole i vrtići, sufinanciran sredstvima EU u kojima Hrvatski Crveni križ sudjeluje kao partner.

Proslavili smo tjedan zdravlja u vrtiću

Od 06.-09. travnja 2021. u svim odgojnim skupinama proslavili smo Tjedan zdravlja u vrtiću u sklopu projekta „Živjeti zdravo u vrtiću“. Svaki dan bio je obilježen jednom glavnom temom kroz razne aktivnosti provedene s djecom.

06.04. 2021.- „Uskočimo u utorak“
07.04. 2021.-„Proslavimo SUPER zdravu srijedu i Svjetski dan zdravlja“
08.04.2021.-„Čuvajmo čistu vodu u četvrtak“
09.04.2021.-„Probdijmo Pospani petak“

Tjedan zdravlja u vrtiću pokrenut je kako bi zajedno sa djecom i obiteljima osvijestili važnost brige o zdravlju i naučili nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Djeca su se sa velikim zanimanjem uključivala u razne zanimljive aktivnosti.

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Autizam, odnosno poremećaj iz spektra autizma, je neurorazvojni poremećaj kojeg primarno karakteriziraju teškoće u socijalnoj komunikaciji tj. interakciji i ograničeni, ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti.

Ovaj poremećaj istovremeno zahvaća i prožima veći broj razvojnih područja, može na različite načine i u različitoj mjeri utjecati na svako razvojno područje, što rezultira velikom raznolikošću. Zato govorimo o spektru. Simptomi mogu biti prisutni već u ranom razvojnom periodu, ponekad postaju očiti kada socijalni zahtjevi nadmaše djetetove trenutne sposobnosti, a ponekad su prikriveni naučenim strategijama. Ove smetnje se ne mogu objasniti nekim intelektualnim razvojnim poremećajem ili općim razvojnim zaostajanjem.

Poremećaj iz spektra autizma prema međunarodnoj udruzi Autism Europe zahvaća jedno od stotinu djece, a prema istraživanja američkog Centra za kontrolu bolesti i prevenciju prevalencija je 1 naprema 68. Pojavljuje se 4-5 puta češće kod dječaka nego kod djevojčica. Neki od alarma su ako dijete u dobi od 18-24 mjeseca starosti ne uspostavlja kontakt očima kad ga netko pozove ili mu se obrati, ne maše „pa-pa“, ne izvršava jednostavne verbalne naloge „daj, dođi, sjedni“ i sl., ne govori riječi sa značenjem ili u svrhu komunikacije, ne pokazuje kažiprstom prema predmetima koje želi, ne gleda u smjeru u kojem mu druga osoba pokazuje kažiprstom, ne pokazuje na upit dijelove tijela na sebi,…

U svrhu praćenja cjelovitog razvoja djece, ranog uočavanja odstupanja, upućivanja na dijagnostičku obradu i rane intervencije, u Dječjem vrtiću Radost unatrag 10 godina u suradnji s roditeljima provodimo tzv. probir M-CHAT upitnikom za roditelje djece starosti do 3 godine.

Probir uobičajeno provodimo tijekom mjeseca travnja koji je prema odluci UN-a posvećen svjesnosti o autizmu. 2. travnja obilježava se Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Ove pedagoške godine ćemo ovim probirom u suradnji s roditeljima uobuhvatiti 18 odgojnih skupina, odnosno 170 djece.

M-CHAT upitnik za roditelje nije dijagnostički instrument, već samo relevantan pokazatelj kako neke karakteristike ponašanja i funkcioniranja djeteta mogu upućivati na odstupanje u razvoju, odnosno atipičnosti razvoja koje iziskuju daljnje pojačano praćenje razvoja. Iznimno je važno da roditelji što iskrenije odgovore na postavljena pitanja za dobrobit vlastitog djeteta.

Ukoliko stručna suradnica edukacijski rehabilitator prilikom obrade upitnika zapazi značajan broj odgovora, odnosno karakteristika ponašanja i funkcioniranja kod pojedinog djeteta, provodi promatranje djeteta u odgojnoj skupini u različitim aktivnostima. Ako uoči atipičnosti koje mogu upućivati na poremećaj iz spektra autizma, tada kontaktira roditelje pojedinog djeteta i tijekom individualnog razgovora opisuje zapažanja, savjetuje roditelje i dogovara daljnje edukacijsko-rehabilitacijske postupke.


Simboli koji se koriste u svrhu širenja svijesti, senzibiliziranja javnosti i promicanja prava djece i osoba s poremećajem iz spektra autizma su slagalica, znak beskonačnosti u svim bojama te plavi baloni. Znak beskonačnosti u svim bojama ukazuje na neurorazličitost osoba kod kojih je prisutan poremećaj iz spektra autizma, a baloni plave boje na prevalenciju poremećaja veću u muškoj populaciji. Osim provođenjem probira u suradnji s roditeljima, simbolično ćemo u petak 2. travnja Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježiti isticanjem plavih balona.

Stručna suradnica edukacijski rehabilitator

Marija Presečki Zmajlović, mag.rehab.educ.

Ja sam maleni ekolog

Svojim svakodnevnim radom i nizom aktivnosti, doprinosimo zaštiti okoliša i podizanju ekološke svijesti kod djece i ostalih sudionika odgojno obrazovnog procesa.
Odgojna skupina Medeki raznim aktivnostima nastoji razvijati ekološku svijest o važnosti očuvanja vode (učenjem, istraživanjem, stjecanjem novih navika, znanja i spoznaja o vodi).
Razgovarajući s djecom o vodi ( Gdje se sva nalazi voda?, Za što se sve može upotrebljavati voda?, Kakvih sve voda ima u prirodi?) odgojiteljice su ustanovile postojeća znanja kod djece i stvorila nova.
Izjave djece:
- Voda može biti prljava i čista.
- Može biti hladna i topla.
- Voda je tekućina bez boje, mirisa i okusa.
- Voda može biti zaleđena.
- Vode ima u oceanima i morima.
- I u rijeci i potoku ima vode.
- Vode ima u pipi i cijevima.
- Štedimo vodu kad zatvaramo pipu.

Odgojna skupina Ribice također nastoji poticati razvoj ekološke svijesti kod djece osmišljavanjem različitih aktivnosti
(npr. Promatranjem agregatnog stanja – para, eksperiment pliva-tone, pomoću slikovnog materijala o vodama itd.).

Odgojna skupina Bubamare naglasak stavlja na provođenju aktivnosti s ciljem stjecanja znanja djece o važnosti razvrstavanja otpada. Osmišljene su različite aktivnosti vezane uz zbrinjavanje otpada: memory otpad, društveno – manipulativna igra „Razvrstaj otpad“, životno – praktična aktivnost razvrstavanja otpada u sobi dnevnog boravka i u kupaoni u odgovarajuće spremnike, odlaganje kora od voća u vrtićki komposter,

Važnu ulogu u našim odg. skupinama ima i Eko patrola koju čini dvoje djece čiji je zadatak praćenje i briga o pravilnom selektiranju otpada, čistoći i urednosti sobe dnevnog boravka, kvarta, njegovanje bilja, potrošnja vode, urednost vanjskog prostora…).
Što radi eko patrola?:
- Eko patrola je da možemo gledati u kupaoni da li su djeca u žuti spremnik bacila samo čaše a ne papire
- Eko patrola je kada lijepo pospemimo papuče ili cipele
- U eko patroli su nam potrebni znakovi, crveni, žuti i zeleni

Odgojne skupine našeg vrtića (Ribice, Medeki i Bubamare) sudjelovale su i u kratkom Eko kvizu na temu „ Što znamo o vodi?“ (Medeki i Ribice) i „ Što znam o otpadu?“ (Bubamare). Djeca su pokazala veliku informiranost i znanje vezano za navedene teme, dobro su se zabavila i kao nagradu za sudjelovanje dobili medalje.

Zajednički cilj nam je razvijanje ekološke svijesti kod djece i odraslih te ćemo i dalje nastaviti sa eko aktivnostima poticati djecu da postanu ljubitelji i čuvari prirode.

Odgojiteljice:
Ana Budinšćak i Ivana Petrić
Željka Držanić i Natalija Škiljan
Martina Borković i Tijana Rajaković

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922