Himna DV Radost
Main menu

Poziv zainteresiranima za rad pomoćnika u odgojnim skupinama

U dječjem vrtiću Radost inkluzija djece s težim ili višestrukim teškoćama, prema preporuci vanjske ustanove, nalaza vještačenja stupnja i vrste teškoće te mišljenja stručnog tima vrtića, provodi se uz podršku i nadzor pomoćnika uključenih u rad odgojnih skupina.
Osiguravanje podrške pomoćnika predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama djece kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu.
Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu podršku i pomoć djetetu u aktivnostima komunikacije, motoričke aktivnosti, kretanja, konzumacije hrane, obavljanju higijenskih potreba te svakodnevnim aktivnostima tijekom boravka u dječjem vrtiću. Svaki pomoćnik radi prema izrađenom programu rada koji je utvrđen na temelju funkcionalnih sposobnosti i potreba pojedinog djeteta, prema uputama odgojitelja i članova stručnog tima, tijekom 4 sata dnevno.
Djeca s teškoćama kojoj nastojimo osigurati podršku pomoćnika su djeca s teškoćama u motoričkom funkcioniranju, djeca s teškoćama u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji koje su povezane s poremećajem iz spektra autizma, djeca s teškoćama u intelektualnom funkcioniranju, djeca s teškoćama koje proizlaze iz oštećenja vida, djeca s teškoćama koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost ili sigurnost druge djece, gluha, nagluha i gluhoslijepa djeca te djeca kojoj je potreban dodatan nadzor radi zdravstvenih teškoća i neuroloških oštećenja kao što je npr. epilepsija.
Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima pomoćnik mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
- završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,
- ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji djetetu kojem se pruža podrška,
- ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.
Sredstva za isplatu plaće/naknade za rad pomoćnika osiguravaju se iz proračuna osnivača, a ovisno o potrebama dječjeg vrtića sklapa se ugovor o djelu ili ugovor o obavljanju studentskog posla.

Ukoliko ste senzibilizirani za rad s djecom i zainteresirani za ovakav način rada, molimo da nam se što prije javite na 01 6281 095 kako bi dogovorili termin razgovora.

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)
na vrh članka

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922