Himna DV Radost
Main menu

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Autizam, odnosno poremećaj iz spektra autizma, je neurorazvojni poremećaj kojeg primarno karakteriziraju teškoće u socijalnoj komunikaciji tj. interakciji i ograničeni, ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti.

Ovaj poremećaj istovremeno zahvaća i prožima veći broj razvojnih područja, može na različite načine i u različitoj mjeri utjecati na svako razvojno područje, što rezultira velikom raznolikošću. Zato govorimo o spektru. Simptomi mogu biti prisutni već u ranom razvojnom periodu, ponekad postaju očiti kada socijalni zahtjevi nadmaše djetetove trenutne sposobnosti, a ponekad su prikriveni naučenim strategijama. Ove smetnje se ne mogu objasniti nekim intelektualnim razvojnim poremećajem ili općim razvojnim zaostajanjem.

Poremećaj iz spektra autizma prema međunarodnoj udruzi Autism Europe zahvaća jedno od stotinu djece, a prema istraživanja američkog Centra za kontrolu bolesti i prevenciju prevalencija je 1 naprema 68. Pojavljuje se 4-5 puta češće kod dječaka nego kod djevojčica. Neki od alarma su ako dijete u dobi od 18-24 mjeseca starosti ne uspostavlja kontakt očima kad ga netko pozove ili mu se obrati, ne maše „pa-pa“, ne izvršava jednostavne verbalne naloge „daj, dođi, sjedni“ i sl., ne govori riječi sa značenjem ili u svrhu komunikacije, ne pokazuje kažiprstom prema predmetima koje želi, ne gleda u smjeru u kojem mu druga osoba pokazuje kažiprstom, ne pokazuje na upit dijelove tijela na sebi,…

U svrhu praćenja cjelovitog razvoja djece, ranog uočavanja odstupanja, upućivanja na dijagnostičku obradu i rane intervencije, u Dječjem vrtiću Radost unatrag 10 godina u suradnji s roditeljima provodimo tzv. probir M-CHAT upitnikom za roditelje djece starosti do 3 godine.

Probir uobičajeno provodimo tijekom mjeseca travnja koji je prema odluci UN-a posvećen svjesnosti o autizmu. 2. travnja obilježava se Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Ove pedagoške godine ćemo ovim probirom u suradnji s roditeljima uobuhvatiti 18 odgojnih skupina, odnosno 170 djece.

M-CHAT upitnik za roditelje nije dijagnostički instrument, već samo relevantan pokazatelj kako neke karakteristike ponašanja i funkcioniranja djeteta mogu upućivati na odstupanje u razvoju, odnosno atipičnosti razvoja koje iziskuju daljnje pojačano praćenje razvoja. Iznimno je važno da roditelji što iskrenije odgovore na postavljena pitanja za dobrobit vlastitog djeteta.

Ukoliko stručna suradnica edukacijski rehabilitator prilikom obrade upitnika zapazi značajan broj odgovora, odnosno karakteristika ponašanja i funkcioniranja kod pojedinog djeteta, provodi promatranje djeteta u odgojnoj skupini u različitim aktivnostima. Ako uoči atipičnosti koje mogu upućivati na poremećaj iz spektra autizma, tada kontaktira roditelje pojedinog djeteta i tijekom individualnog razgovora opisuje zapažanja, savjetuje roditelje i dogovara daljnje edukacijsko-rehabilitacijske postupke.


Simboli koji se koriste u svrhu širenja svijesti, senzibiliziranja javnosti i promicanja prava djece i osoba s poremećajem iz spektra autizma su slagalica, znak beskonačnosti u svim bojama te plavi baloni. Znak beskonačnosti u svim bojama ukazuje na neurorazličitost osoba kod kojih je prisutan poremećaj iz spektra autizma, a baloni plave boje na prevalenciju poremećaja veću u muškoj populaciji. Osim provođenjem probira u suradnji s roditeljima, simbolično ćemo u petak 2. travnja Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježiti isticanjem plavih balona.

Stručna suradnica edukacijski rehabilitator

Marija Presečki Zmajlović, mag.rehab.educ.

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
na vrh članka

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922