Himna DV Radost
Main menu

Financijski planovi i izvještaji

Klikom otvorite ili spremite željeni dokument

 

Financijski plan Dječjeg vrtića Radost za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Financijski plan Dječjeg vrtića Radost za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Financijski plan Dječjeg vrtića Radost za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan Dječjeg vrtića Radost za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan Dječjeg vrtića Radost za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (objavljen 20.12.2019. godine)

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu

Financijski plan Dječjeg vrtića Radost za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (objavljen 15.12.2020. godine)

Financijski plan Dječjeg vrtića Radost za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (objavljen 17.12.2021. godine)

Financijski plan Dječjeg vrtića Radost za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (objavljen 22.12.2022. godine)

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za 2023. godinu

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za 2023. godinu

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna FP DV Radost za 2023. godinu

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna FP DV Radost za 2023. godinu

Obrazloženje Financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za 2022. godinu

Obrazloženje II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za 2022. godinu

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu (objavljen 20.7.2022. godine)

Financijski izvještaj za 2014. godinu

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Financijski izvještaj za 2016. godinu (objavljeno 8. veljače 2017.)

Financijski izvještaj za 2017. godinu (objavljeno 1. veljače 2018.)

Financijski izvještaj za 2018. godinu (objavljeno 5. veljače 2019.)

Financijski izvještaj za 2019. godinu (objavljeno 3. veljače 2020.)

Financijski izvještaj za 2020. godinu (objavljeno 31. siječnja 2021.)

Financijski izvještaj za 2021. godinu (objavljeno 1. 2. 2022. godine)

Financijski izvještaj za 2022. godinu (objavljeno 31. 1. 2023. godine)

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za 2021. godinu ( objavljeno 01.02.2022. godine)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu (objavljeno 20.07.2022. godine)

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu (objavljeno 31.1.2023. godine)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu (objavljeno 10.7.2023. godine)

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu (objavljeno 10.7.2023. godine)

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922