Himna DV Radost
Main menu

Odgojno obrazovni programi

Odgojno obrazovni programi Dječjeg vrtića Radost obuhvaćaju:

  • redoviti desetosatni program,
  • višednevni program ljetovanja i zimovanja,
  • alternativni odgojno – obrazovni program prema koncepciji Marie Montessori,
  • program javnih potreba za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu – program predškole,
  • program javnih potreba za darovitu djecu – u pripremi,
  • posebni program ranog učenja engleskog jezika,
  • posebni program – program opće igraonice,
  • posebni program - preventivni program i program sigurnosti.

U svoju odgojno – obrazovnu praksu implementiramo program rada za djecu s teškoćama koja su uključene u dgojno – obrazovne skupine s redovitim programom, CAP program, Međunarodni program Eko-škola, metodu Persona Doll, program Unicefa za roditelje – Prve tri su najvažnije, program Unicefa – Škole za afriku

 

Primarni program

Primarni program vrtića pohađa oko 500 djece raspoređenih u 20 skupina. Također, svake godine organiziramo program predškole, za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu polaznici vrtićkog programa.

Eko vrtić

U Dječjem vrtiću Radost odgoj i obrazovanje za okoliš odavno se implementira u sve segmente odgojno-obrazovnog rada i u svakodnevni život djece i djelatnika, a u pedagoškoj godini 2006./07.  svoje smo djelovanje potvrdili uključivanjem u međunarodni program Eko škola. Međunarodni program Eko škole ima zadaću odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanje okoliša i osposobiti ih za donošenje odgovornih odluka o korištenju prostora i očuvanju okoliša.

Unicef u našem vrtiću

Od ove godine naš vrtić se uključio u program pomoći roditeljima pod nazivom Rastimo zajedno koji se odvija kroz 11 radionica. Program vodi pedagoginja i dvije odgojiteljice educirane kroz seminare. Na radionice su pozvani svi roditelji čija djeca polaze naš vrtić, a imaju od jednu do tri godine.

CAP program

CAP program se provodi u vrtiću od pedagoške godine 2008./2009., a provode ga psihologinja Silvia Katovčić, pedagoginja Marija Svoboda i odgojiteljica Višnja Matešić.

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922