Himna DV Radost
Main menu

Upisi 2021./2022.

Poštovani roditelji,
poveznica putem koje možete predati zahtjev za upis djeteta u vrtić dostupna je ovdje (upisi.e-grad.hr). Zahtjev je moguće poslati u periodu od 03.5.2021. u 08:00 sati do 14.5.2021. u 16:00 sati. Nakon toga, više neće biti moguće predati zahtjev elektroničkim putem. Preporučujemo Vam da proučite korisničke upute koje možete preuzeti ovdje. Poveznici je moguće pristupiti putem računala i/ili mobilnih uređaja, uz mogućnost skeniranja i/ili fotografiranja potrebne dokumentacije. Svu priloženu dokumentaciju dužni ste donijeti prilikom potpisivanja ugovora.
Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona: 01/6281241 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje obilježava se svake godine 22. travnja na svim kontinentima brojnim događanjima posvećenima očuvanju i zaštiti okoliša.
Kao jedna od skupina u našem Eko vrtiću, tijekom cijele godine nastojimo razvijati svijest o važnosti brige za okoliš.
Protekli tjedan bio je obilježen temama o očuvanju okoliša, a kontinuirano osvještavamo važnost selektiranja otpada, recikliranja te štedljivog korištenja vode. Svakodnevno brinemo o cvijeću i bilju koje smo posijali i posadili za naš cvjetnjak i povrtnjak. Eko patrolom pratimo, bilježimo i brinemo o pravilnom selektiranju otpada, oporabi otpadnog materijala, njegovanju bilja te urednosti unutarnjeg i vanjskog prostora. Provedenim aktivnostima poticali smo razvijanje svijesti o važnosti očuvanja prirode te stjecanje iskustva i znanja o prirodnoj i društvenoj okolini, protkanih kroz sva područja razvoja.
Izjave djece:
Tko sve živi na Zemlji?
• Žive ljudi. I mi.
• Otrovni vodozemci.
• Životinje i biljke i mali mravi.
• Na Zemlji ima more i trava i jezera i potoki.
Kako možemo čuvati Zemlju? Što možemo uraditi da naša Zemlja bude sretna?
• Da ne bacamo smeće.
• Smeće bacamo kod kuće u koš.
• Moj tata pije coca-colu i onda idemo u dućan da tu bocu pretvore u drugu bocu.
• Da ne sječemo puno drva i ne trgamo grane.
• Ne smijemo se puno voziti u autu da plin iz auspuha ne prlja zrak.
• Zemlja je tužna kada ostavljamo smeće na livadi i u šumi.
• Da brinemo o životinjama.
• Saditi biljke i zalijevati ih da rastu.
• Popraviti vodu da ne kapa iz pipe.
• Voziti bicikl ili romobil.

Odgojiteljice odgojne skupine ''Vjeverice'':
Ana Palijaš i Mihaela Klemenić Ćopić

 

Upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2021./2022.

Zahtjevi za upis djece u vrtić zaprimat će se od 03.05.2021. do 14.05.2021. isključivo elektroničkim putem. Poveznica putem koje se vrši predaja zahtjeva bit će dostupna od 03.05.2021. u 08:00 sati do 14.05.2021. u 16:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće predati zahtjev za upis u vrtić. U nastavku prilažemo Odluku o upisu djece u dječji vrtić Radost za pedagošku godinu 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ RADOST
JASTREBARSKO
BRAĆE RADIĆ 10
KLASA: 601-02/21-06/03
URBROJ: 238/12-66-04-21-04
U Jastrebarskom, 20.04.2021.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19. ) te članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, Braće Radić 10, Upravno vijeće na svojoj 39. sjednici održanoj 20.04.2021. godine donijelo je:

ODLUKU
o upisu djece u programe
predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021/2022.

Pozivamo roditelje i/ili skrbnike djece rane i predškolske dobi koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja da se prijave radi UPISA DJECE u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko.

I . PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djeteta podnosi se isključivo elektroničkim putem u razdoblju od 03.05.2021. do 14.05.2021. godine i to za ostvarivanje slijedećih programa:

1. REDOVITI 10 - SATNI PROGRAM u petodnevnom radnom tjednu
za svu djecu koja do 31. kolovoza 2021. godine navrše jednu godinu života do
polaska u osnovnu školu
2. PROGRAM PREDŠKOLE ( 250 sati godišnje ), obavezan i besplatan
za djecu rođenu od 01.04.2015. do 31.03.2016. godine koja nisu
uključena u redoviti program predškolskog odgoja, jednu godinu prije
polaska u osnovnu školu.
Za djecu s teškoćama u razvoju – dvije godine prije polaska u osnovnu
školu.
3. ALTERNATIVNI ODGOJNO – OBRAZOVNI PROGRAM prema koncepciji M. Montessori
za djecu koja do 31. kolovoza 2021. godine navrše tri godine života
4. CJELODNEVNI INTEGRIRANI PROGRAM ranog učenja engleskog jezika – za djecu koja do
31. kolovoza 2021. navrše četiri godine života

II . DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA

1. Za upis djeteta u REDOVITI 10 – SATNI PROGRAM, ALTERNATIVNI ODGOJNO – OBRAZOVNI PROGRAM prema koncepciji M. Montessori i CJELODNEVNI INTEGRIRANI PROGRAM ranog učenja engleskog jezika roditelj i/ili skrbnik popunjava zahtjev.

Zahtjevu treba obavezno priložiti:
1. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta za koje se podnosi zahtjev za upis, ne starije od dva mjeseca
3. Preslika osobne iskaznice oba roditelja
4. Preslika zdravstvene iskaznice djeteta
5. Preslika knjižice cijepljenja djeteta

Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
1. za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata - preslika rješenja nadležnog Ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata
2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece - za svako dijete preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
3. za dijete zaposlenog/zaposlenih roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dva mjeseca
4. za dijete samohranog roditelja - dokazi o samohranosti: preslika rodnog lista, preslika smrtnog lista za preminulog roditelja ili preslika potvrde o nestanku drugog roditelja, rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da je drugi roditelj lišen roditeljske skrbi, lišen potpuno poslovne sposobnosti ili djelomice lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb
5. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (dijete iz jednoroditeljske obitelji) - preslika presude o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
6. za dijete u udomiteljskoj obitelji - preslika rješenja, odnosno potvrde Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji
7. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom pravu korisnika na doplatak za djecu za tekuću godinu, odnosno potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje status korisnika doplatka u tekućoj godini, ne stariji od dva mjeseca
8. za dijete čiji su roditelji / je roditelj na redovnom školovanju - potvrda škole/fakulteta o redovnom školovanju roditelja, ne starija od dva mjeseca
9. za dijete čiji je roditelj na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – potvrda poslodavca da je roditelj na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ne starija od dva mjeseca
10. za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – preporuka nadležnog Centra za socijalnu skrb, ne starija od dva mjeseca
11. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - specijalistički nalaz i mišljenje vezan uz utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
12. za dijete roditelja člana Dobrovoljnog vatrogasnog društva koji je sudjelovao u više od 5 vatrogasnih intervencija u godini koja prethodi godini upisa u Dječji vrtić - potvrda Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog o sudjelovanju u više od pet vatrogasnih intervencija u godini koja prethodi godini upisa u Dječji vrtić
13. za dijete s teškoćama u razvoju – odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka
14. za dijete roditelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata –presliku potvrde od nadležnog ministarstva o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. Za upis djeteta u PROGRAM PREDŠKOLE roditelj i/ili skrbnik popunjava zahtjev.

Zahtjevu treba obavezno priložiti:
1. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta za koje se podnosi zahtjev za upis, ne starije od dva mjeseca
3. Preslika osobne iskaznice oba roditelja
4. Preslika zdravstvene iskaznice djeteta
5. Preslika knjižice cijepljenja djeteta
6. Preslika Rješenja o odgodi upisa u prvi razred
7. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - specijalistički nalaz i mišljenje vezan uz utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
8. za dijete s teškoćama u razvoju – odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka.

III . PREDNOST ZA UPIS

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis djece prednost se utvrđuje sukladno Odluci o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko od 02. lipnja 2014. godine ( „ Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog “ broj 6/14 ) te Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko od 09.veljače 2017. godine ( „ Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog “ broj 1/17 ) – dostupno na web stranicama vrtića te na oglasnim pločama vrtića.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnim pločama u svim objektima Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko dana 28.05.2021. godine u 12,00 sati, a roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata.

V . UPIS

Djeca primljena slijedom Odluke o upisu upisuju se u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko s početkom pedagoške godine ( 1. rujan 2021.).
Djeca koja po Odluci o upisu nisu primljena vode se na listi prioriteta te se upisuju u vrtić tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta.
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan:
- dostaviti Dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta
- potpisati s Dječjim vrtićem Radost ugovor o ostvarivanju programa – do 31.07.2021. godine.
- sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđeno je Odlukom o mjerilima za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko od 28.11.2017. godine ( “ Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog “ broj 5/17 ) – dostupno na web stranicama vrtića i na oglasnim pločama vrtića
- ostali podaci važni za upis djeteta i pružanje usluga dostupni su na web stranicama vrtića – Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Radost od 04. lipnja 2014. godine, Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Radost od 02. studenog 2015. godine te Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Radost od 07. ožujka 2017. godine.


Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Radost:
Nikolina Kunović Rak, predsjednica

Dobili smo poklone...

Danas je GDCK Jastrebarsko doniralo našem vrtiću pet torbi prve pomoći, po jednu za svaki naš objekt. Sastavni dio torbe je sanitetski materijal i podsjetnik za pružanje prve pomoći.
Čemu torba i njen sadržaj služi djeci će prezentirati odgojitelji u 17 odgojnih skupina koje ove pedagoške godine sudjeluju u individualnom usavršavanju „Prva pomoć upomoć“, u sklopu dnevnih aktivnosti. Nakon toga bit će u pripremi za hitne i izvanredne situacije.
Donacija je realizirana U sklopu projekta Erasmus+ Sigurnije škole i vrtići, sufinanciran sredstvima EU u kojima Hrvatski Crveni križ sudjeluje kao partner.

Proslavili smo tjedan zdravlja u vrtiću

Od 06.-09. travnja 2021. u svim odgojnim skupinama proslavili smo Tjedan zdravlja u vrtiću u sklopu projekta „Živjeti zdravo u vrtiću“. Svaki dan bio je obilježen jednom glavnom temom kroz razne aktivnosti provedene s djecom.

06.04. 2021.- „Uskočimo u utorak“
07.04. 2021.-„Proslavimo SUPER zdravu srijedu i Svjetski dan zdravlja“
08.04.2021.-„Čuvajmo čistu vodu u četvrtak“
09.04.2021.-„Probdijmo Pospani petak“

Tjedan zdravlja u vrtiću pokrenut je kako bi zajedno sa djecom i obiteljima osvijestili važnost brige o zdravlju i naučili nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Djeca su se sa velikim zanimanjem uključivala u razne zanimljive aktivnosti.

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Autizam, odnosno poremećaj iz spektra autizma, je neurorazvojni poremećaj kojeg primarno karakteriziraju teškoće u socijalnoj komunikaciji tj. interakciji i ograničeni, ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti.

Ovaj poremećaj istovremeno zahvaća i prožima veći broj razvojnih područja, može na različite načine i u različitoj mjeri utjecati na svako razvojno područje, što rezultira velikom raznolikošću. Zato govorimo o spektru. Simptomi mogu biti prisutni već u ranom razvojnom periodu, ponekad postaju očiti kada socijalni zahtjevi nadmaše djetetove trenutne sposobnosti, a ponekad su prikriveni naučenim strategijama. Ove smetnje se ne mogu objasniti nekim intelektualnim razvojnim poremećajem ili općim razvojnim zaostajanjem.

Poremećaj iz spektra autizma prema međunarodnoj udruzi Autism Europe zahvaća jedno od stotinu djece, a prema istraživanja američkog Centra za kontrolu bolesti i prevenciju prevalencija je 1 naprema 68. Pojavljuje se 4-5 puta češće kod dječaka nego kod djevojčica. Neki od alarma su ako dijete u dobi od 18-24 mjeseca starosti ne uspostavlja kontakt očima kad ga netko pozove ili mu se obrati, ne maše „pa-pa“, ne izvršava jednostavne verbalne naloge „daj, dođi, sjedni“ i sl., ne govori riječi sa značenjem ili u svrhu komunikacije, ne pokazuje kažiprstom prema predmetima koje želi, ne gleda u smjeru u kojem mu druga osoba pokazuje kažiprstom, ne pokazuje na upit dijelove tijela na sebi,…

U svrhu praćenja cjelovitog razvoja djece, ranog uočavanja odstupanja, upućivanja na dijagnostičku obradu i rane intervencije, u Dječjem vrtiću Radost unatrag 10 godina u suradnji s roditeljima provodimo tzv. probir M-CHAT upitnikom za roditelje djece starosti do 3 godine.

Probir uobičajeno provodimo tijekom mjeseca travnja koji je prema odluci UN-a posvećen svjesnosti o autizmu. 2. travnja obilježava se Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Ove pedagoške godine ćemo ovim probirom u suradnji s roditeljima uobuhvatiti 18 odgojnih skupina, odnosno 170 djece.

M-CHAT upitnik za roditelje nije dijagnostički instrument, već samo relevantan pokazatelj kako neke karakteristike ponašanja i funkcioniranja djeteta mogu upućivati na odstupanje u razvoju, odnosno atipičnosti razvoja koje iziskuju daljnje pojačano praćenje razvoja. Iznimno je važno da roditelji što iskrenije odgovore na postavljena pitanja za dobrobit vlastitog djeteta.

Ukoliko stručna suradnica edukacijski rehabilitator prilikom obrade upitnika zapazi značajan broj odgovora, odnosno karakteristika ponašanja i funkcioniranja kod pojedinog djeteta, provodi promatranje djeteta u odgojnoj skupini u različitim aktivnostima. Ako uoči atipičnosti koje mogu upućivati na poremećaj iz spektra autizma, tada kontaktira roditelje pojedinog djeteta i tijekom individualnog razgovora opisuje zapažanja, savjetuje roditelje i dogovara daljnje edukacijsko-rehabilitacijske postupke.


Simboli koji se koriste u svrhu širenja svijesti, senzibiliziranja javnosti i promicanja prava djece i osoba s poremećajem iz spektra autizma su slagalica, znak beskonačnosti u svim bojama te plavi baloni. Znak beskonačnosti u svim bojama ukazuje na neurorazličitost osoba kod kojih je prisutan poremećaj iz spektra autizma, a baloni plave boje na prevalenciju poremećaja veću u muškoj populaciji. Osim provođenjem probira u suradnji s roditeljima, simbolično ćemo u petak 2. travnja Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježiti isticanjem plavih balona.

Stručna suradnica edukacijski rehabilitator

Marija Presečki Zmajlović, mag.rehab.educ.

Ja sam maleni ekolog

Svojim svakodnevnim radom i nizom aktivnosti, doprinosimo zaštiti okoliša i podizanju ekološke svijesti kod djece i ostalih sudionika odgojno obrazovnog procesa.
Odgojna skupina Medeki raznim aktivnostima nastoji razvijati ekološku svijest o važnosti očuvanja vode (učenjem, istraživanjem, stjecanjem novih navika, znanja i spoznaja o vodi).
Razgovarajući s djecom o vodi ( Gdje se sva nalazi voda?, Za što se sve može upotrebljavati voda?, Kakvih sve voda ima u prirodi?) odgojiteljice su ustanovile postojeća znanja kod djece i stvorila nova.
Izjave djece:
- Voda može biti prljava i čista.
- Može biti hladna i topla.
- Voda je tekućina bez boje, mirisa i okusa.
- Voda može biti zaleđena.
- Vode ima u oceanima i morima.
- I u rijeci i potoku ima vode.
- Vode ima u pipi i cijevima.
- Štedimo vodu kad zatvaramo pipu.

Odgojna skupina Ribice također nastoji poticati razvoj ekološke svijesti kod djece osmišljavanjem različitih aktivnosti
(npr. Promatranjem agregatnog stanja – para, eksperiment pliva-tone, pomoću slikovnog materijala o vodama itd.).

Odgojna skupina Bubamare naglasak stavlja na provođenju aktivnosti s ciljem stjecanja znanja djece o važnosti razvrstavanja otpada. Osmišljene su različite aktivnosti vezane uz zbrinjavanje otpada: memory otpad, društveno – manipulativna igra „Razvrstaj otpad“, životno – praktična aktivnost razvrstavanja otpada u sobi dnevnog boravka i u kupaoni u odgovarajuće spremnike, odlaganje kora od voća u vrtićki komposter,

Važnu ulogu u našim odg. skupinama ima i Eko patrola koju čini dvoje djece čiji je zadatak praćenje i briga o pravilnom selektiranju otpada, čistoći i urednosti sobe dnevnog boravka, kvarta, njegovanje bilja, potrošnja vode, urednost vanjskog prostora…).
Što radi eko patrola?:
- Eko patrola je da možemo gledati u kupaoni da li su djeca u žuti spremnik bacila samo čaše a ne papire
- Eko patrola je kada lijepo pospemimo papuče ili cipele
- U eko patroli su nam potrebni znakovi, crveni, žuti i zeleni

Odgojne skupine našeg vrtića (Ribice, Medeki i Bubamare) sudjelovale su i u kratkom Eko kvizu na temu „ Što znamo o vodi?“ (Medeki i Ribice) i „ Što znam o otpadu?“ (Bubamare). Djeca su pokazala veliku informiranost i znanje vezano za navedene teme, dobro su se zabavila i kao nagradu za sudjelovanje dobili medalje.

Zajednički cilj nam je razvijanje ekološke svijesti kod djece i odraslih te ćemo i dalje nastaviti sa eko aktivnostima poticati djecu da postanu ljubitelji i čuvari prirode.

Odgojiteljice:
Ana Budinšćak i Ivana Petrić
Željka Držanić i Natalija Škiljan
Martina Borković i Tijana Rajaković

Obilježen Svjetski dan osoba s Down sindromom

Dječji vrtić Radost provodi i promiče inkluzivni model ranog i predškolskog odgoja koji podrazumijeva jednak pristup kvalitetnom odgoju i obrazovanju za svu djecu, odnosno individualizirani pristup usmjeren na dijete, njegove sposobnosti, interese i potrebe.
Upravo je poštivanje različitosti preduvijet realizacije inkluzije u odgoju i obrazovanju, ali i inkluzije u širem smislu riječi, uključenosti u život šire zajednice i društva.
U ponedjeljak 22. ožujka u odgojnoj skupini Brodići prigodnim aktivnostima za djecu popraćen je Svjetski dan osoba s Down sindromom koji se od 2006. godine obilježava 21.3.
Datum 21.3. odabran je jer označava genetsku jedinstvenost Down sindroma, odnosno dodatan 3. kromosom na 21. paru kromosoma.
Aktivnosti za djecu smo pripremili uz podršku stručne surednice edukacijske rehabilitatorice Marije.
Danas smo čitali smo slikovnicu "Moja prijateljica ima Down sindrom" autorice Jennifer Moore-Mallinos koja djecu na njima blizak način upoznaje s činjenicom kako djeca kojoj je dijagnosticiran Down sindrom imaju mogućnosti i sposobnosti postati aktivnim sudionicima među svojim vršnjacima i društvu.
Gledali smo naše različite čarape koje smo obukli danas kako bi simbolički pokazali kako prihvaćamo i poštujemo naše individualne razlike, a potom smo odigrali igru "Pronađi iste čarape u sobi" kako bi pokazali da se na Svjetski dan osoba s Down sindromom različite čarape ne nose slučajno zato jer ih netko ne može upariti i pronaći iste.
S obzirom na iskazan interes djece, likovne aktivnosti na temu šarenih čarapica slijede i sutra.

Odgojiteljice Ljiljana i Mateja

Roditelji i djelatnici vrtića u zajedničkoj akciji

Roditelji i djelatnici vrtića prikupljali su od 15.03.-17.03.2021. godine prehrambene proizvode i higijenske potrepštine za obitelji na područjima stradalim u potresu. Akciju prikupljanja podržali su Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko i Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarsko. Prikupljeno je Gradskom društvu Crvenog križa Sisak dostavljeno vozilima Vatrogasnog društva Desinec i Jastrebarsko u četvrtak, 18.03.2021. godine.

Zahvaljujemo svima koji su pomogli u realizaciji ove akcije, osobito roditeljima djece Dječjeg vrtića Radost!

 

Naš vrtić je siguran!

U studenom, 2020. godine održano je individualno stručno usavršavanje za odgojno-obrazovne djelatnike u sklopu internog stručnog aktiva „Upravljanje rizicima kod aktualnih i potencijalnih zdravstvenih problema djeteta - „Prva pomoć, upomoć“.  Polaznici aktiva su odgojitelji odgojnih skupina Pandice, Leptirići, Vjeverice, Srčeka, Gljivice, Balončići, Mačkice, Žirafice, Krijesnice, Bubamare, Elmeri, Iskrice, Oblačići, Medeki, Ribice, Šapice i Smokvice, a moderatorice više medicinske sestre Mirjana Šimanović i Martina Budinšćak. U odgojnim skupinama  uspješno su realizirane aktivnosti  iz priručnika „Odgoj za humanost od malih nogu“ (Hrvatski Crveni križ), „Živjeti zdravo u vrtiću“ (HZJZ) te aktivnosti vezane za sigurnost djece u vrijeme potresa, u periodu od studenog 2020. godine do veljače 2021. godine.  Sve aktivnosti koje su realizirane u odgojnim skupinama prezentirane su putem PowerPoint prezentacija koje su ujedno bile motivacija za sudjelovanje i uključivanje na platformu Hrvatskog Crvenog križapod nazivom „Sigurnija djeca“. Zahvaljujući promišljanju i angažmanu odgojitelja i djece, a pod vodstvom moderatorica i podrške ravnateljice,  naš je vrtić dobio status „Naš vrtić je siguran“.

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922