Himna DV Radost
Main menu

Nabava

Klikom otvorite ili spremite željeni dokument

 

Popis gospodarskih subjekata - Sukob interesa

Plan nabave za 2016. g.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma

Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma ( 30.06.2017. )

Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma ( 31.12.2017. )

Plan nabave za 2018.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2018. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2018. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2018. godinu

Plan nabave za proračunsku 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2019. godinu

Planovi nabave za proračunsku 2018. i 2019. godinu

Plan nabave za proračunsku 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu

Poveznica na elektronički oglasnik gdje je Plan nabave za 2020. godinu objavljen

Plan nabave za proračunsku 2021. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2021. godinu

Poveznica na elektronički oglasnik gdje je Plan nabave za 2021. godinu objavljen

Plan nabave za proračunsku 2022. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2022. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2022. godinu

Poveznica na elektronički oglasnik gdje je Plan nabave za 2022. godinu objavljen

Plan nabave za proračunsku 2023. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2023. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2023. godinu

Poveznica na EOJN

Uputa o provedbi postupaka javne nabave

Obrasci - jednostavna javna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922